1-Εξοπλισμός επίπλων Διεθνής Κατάλογος

ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΪΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

2-Architectural Hardware

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

2019

3-Building hardware

ΚΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

4-Furniture_Fittings_Technology

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΠΛΟΥ

2017

7-loox

ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED

LOOX 5

5-Consumables and Tools

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ 2018

6-Power Tools

ΕΡΓΑΛΕΙΑ

2018